do-mebel.czest.pl - Nowy brzask budzi nas kolejny raz, cho?? wczoraj prosili?my mocno Boga by ten p?omien ju? zgas?, a tu masz, podnios?es wrzask jak w czas swych narodzin, bez ?ask plan nie wychodzi, m?odzi wol? si?? uszkodzi??, ?y?? w zwidach, daj speeda, przecie? nast??pnego dnia nie wida??, lepiej tego umilac, wra?enie, ?e my?lenie o jutrze sprawia nam cierpienie, zapomnienie, dla nas mo?e nie by?? jutra, rzeczywisto??? smutna, skrywana gdzie? g???boko, osiedlowy kokon, trzeba go opu?ci??, ale i??? nie ma dok?d, i to jest ten k?opot, rozgl?dam si??, w d?ugo??? i w szeroko??? si??gam, niby u?miech i melan?, a jednak udr??ka, wiec wyklucz?? rap poucze??, na nic zda si?? te? mora?, gdy psychika jest chora, plany na przysz?o???, co najwy?ej od rana do wieczora.
HOME ABOUT GALLERY CONTACT MAP
Nowy brzask budzi nas kolejny raz, cho?? wczoraj prosili?my mocno Boga by ten p?omien ju? zgas?, a tu masz, podnios?es wrzask jak w czas swych narodzin, bez ?ask plan nie wychodzi, m?odzi wol? si?? uszkodzi??, ?y?? w zwidach, daj speeda, przecie? nast??pnego dnia nie wida??, lepiej tego umilac, wra?enie, ?e my?lenie o jutrze sprawia nam cierpienie, zapomnienie, dla nas mo?e nie by?? jutra, rzeczywisto??? smutna, skrywana gdzie? g???boko, osiedlowy kokon, trzeba go opu?ci??, ale i??? nie ma dok?d, i to jest ten k?opot, rozgl?dam si??, w d?ugo??? i w szeroko??? si??gam, niby u?miech i melan?, a jednak udr??ka, wiec wyklucz?? rap poucze??, na nic zda si?? te? mora?, gdy psychika jest chora, plany na przysz?o???, co najwy?ej od rana do wieczora.
Bo wci?? ten sam rejs, ten sam jeden akwen, ten sam l?d, ?wiat i bieg za ?wiat?em, dworzec, ludzie na p??? we ?nie wczen?ie rano, czek?jac za sw? band?(?) przygladaj? si?? swym planom, i zn??w to samo, i zn??w to samo, film zatrzyma? si?? dawno ju? miejscowym weteranom, zgubili si?? w podr???y, ju? nie powstan?, wypili czas, kt??ry im dano i dalej mord?? mocz?, po co? przed laty uciek? ich ostatni poci?g, jak co dzie?? kocio?, ujawnia si?? ich mglistym oczom, t?umy tych co nie chc? ?y?? na stacji, odje?dzaj?, maj? plan w realizacji, bo maj? wizje na co dzie?? i projekcje na przodzie, na g?odzie, najwa?niejszy chocia? jeden bodziec, do dalszych wypraw jak do potraw trzeba sypn??? przypraw, chocia? szczypta, marzenie, osobna szybka..

Ref.
]I to samo, jak co dzie?? to samo, i to samo, przygl?damy si?? planom.. Przygl?damy si?? planom przygl?damy si?? planom..
I to samo, jak co dzie?? to samo, i to samo, przygl?damy si?? planom.. Przygl?damy si?? planom

Obserwuj?? to stale, ju? nie dziwi mnie, ?e mo?na nie planowac, ?y?? z dnia na dzie?? tylko po to, by pilnowac ma?ych puzzli, w ko??cu ?ycie w naszych d?oniach, od ?witu do nocy, trzy sze??? pi????, ja nie chc?? skona??. A to uk?adanka g??ry kontra sucha rzeczywisto???, jednych trudzi daj?c si???, innym przysz?o???, gdzie? tam jest, zobaczymy co b??dzie, jak na razie kupa zmartwie?? innych w pierwszym rz??dzie stoi zdrowie, ciep?o, szmal, by nie straci?? tego trzeba walczy??, dzisiaj nie ma nic za darmo, za darmo umarlo, a praca i oparcie to dwa r???ne seriale, umiesz oprze?? si?? tej farsie? Umiesz? Id?? pod wiatr, cho?? innym w plecy wieje, oni przywileje, ja mam talent i si?? smiej??, tylko to mi pozostaje, dzi? zrobi?? ile mog??, jutro.. zobaczymy, wiesz, grunt ?e mam drog??.
Mam widok, do wyrazu dobra?? dobry wyraz, teraz, szukaj?c dalej widz?? jak spod firan, tyram w sp???ce jak za k???kiem kierowca tira, ja tak samo mam plany, przygl?dam si?? tym planom.
Nawet gdy rano patrz?? w lustro po ca?onocnym rajdzie, cho?? siad?y baterie, szukam si?, co? si?? znajdzie zawsze, nadzieja, wiara i szczypta szcz???cia, Libert a blokada? Wiem, zawsze do obej?cia. Bez ceregieli, zb??dnych forteli, bez niedom??wie??, tak, to w?a?nie lubi??, gdy wszystko si?? zaz??bia, idzie jak po ma?le, bez skok??w i zadra?nie?? jak na niezu?ytej ta?mie, bez wyja?nie??, wszystko spoko, wszystko si, nie zawsze jest tak, ale znajd?? jaki? trik, k?ad?? jockera na pik i partia idzie dalej, jak plan planem, ja pami??tam czego chcia?em.

Ref.
I to samo, jak co dzie?? to samo, i to samo, przygl?damy si?? planom.. Przygl?damy si?? planom przygl?damy si?? planom..
I to samo, jak co dzie?? to samo, i to samo, przygl?damy si?? planom.. Przygl?damy si?? planom

poprzednia piosenka nastepna piosenka


zyczenia.org.pl/magiczna-fotografia-slubna/zobacz linkhttps://artelis.pl/artykuly/74418/Klapy-dymowe---nie-tylko-skuteczne-oddymianie